BRUGMAN > BRUBO-MATIC DOKUMA KUMAŞLAR İÇİN AÇIK EN KONTİNÜ YIKAMA MAKİNASI< GERİ

MÜKEMMEL YIKAMA VERİMİ

Yıkama performansı kumaş tipi, su akışı, üretim hızı, banyo transfer oranı ve sıcaklık gibi verilerin bir sonucudur. Bu esaslar dikkate alınarak TNO ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda makinanın konsepti aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

a. çiftkat yerine tekkat kumaş geçici ile yıkama

b. yüksek ya da düşük tahrikli banyo seviyelerinde yıkama

c. kabinde banyo olsun ya da olmasın, sprey boruları ile yıkama

d. kumaş çevirme silindirlerinin kullanımı

BRUBO-MATIC MAKİNASININ ÖZELLİKLERİ

tekkat kumaş geçişi:

çift kat geçişin yıkama verimi açısından kanıtlanmış bir avantajı bulunmadığından ve dahası tekkat geçişte kumaş tansiyonlarının bertaraf edilmesi, daha kolay çalışma ve bakım kolaylığı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinden tercih edilmiştir.

a. 200 mm çapında, içi köpük dolu kumaş taşıma silindirleri

b. yıkama banyosunun optimum kullanımını sağlamak amacıyla, her bir alt kılavuz silindire için bağlantısız ters akış bölmeleri.

c. yıkama banyosunun ters akışını, by-pass geçişini, taşırma ve drenajını tamamıyla kontrol eden benzersiz multi-valf ünite

d. banyodan banyoya flotenin en etkin biçimde ayrılmasını sağlamak için yıkama birimleri arasında 40 kN’lik efektif sıkıcılar

NARİN KUMAŞ TRANSPORTU

Patentli köpük doldurulmuş Brugman silindirleri, firma bünyesinde tasarlanan ve üretilen üstün teknolojik Brugman yataklamalar ve conta konstrüksiyonu ve paralel olmayan tahrik sistemi ile mümkün olmaktadır. Bu sistem bir AC inverter tahriğine dayanan benzersiz sabit elektronik kumaş tansiyon sensörleri içerir. Kumaş tansiyonundaki dalgalanmaları elimine ederek kırışıksız çalışmayı garanti eder.

a.Özel kumaş kılavuz silindirleri:

Brugman silindirlerinin minimal ağırlıkları 200 mm çapa müsaade eden patentli köpük doldurma teknolojisine bağlıdır. Bu sayede, konvensiyonel silindirlere kıyasla en yüksek mertebede rijitlik ve dayanıklılık elde edilir. Firmanın kendi bünyesindeki hassas taşlama ile pürüzsüz yüzey ve hassas konsantrasyon garanti edilir.

b. Tekkat kumaş geçişi:

maksimum 1000 mm lik ara silindir uzaklığı ile birlikte kırışıksız kumaş transportunu garanti eder.

Düşük sürtünmeli silindir yatakları:

Her bir kumaş kılavuz silindiri ayrı conta ve yataklama konstrüksiyonuna sahiptir. Birbiri içine geçen ve yüzeyleri özel işlenmiş, yüksek polimer karışımlarından üretilen esnek monteli bilezik conta ve paslanmaz çelikten mamul yay baskılı karşı bilezik sayesinde düşük sürtünme sağlanır. Yataklama konstrüksiyonunun tüm metal parçaları paslanmaz çeliktir.

3.SIKMA ÜNİTELERİ

Tüm Brugman sıkma üniteleri,akuple membran konstrüksiyonu ve direk kuvvet transferine bağlı olarak homojen sıkma efektini garanti eder.

40 kN ara sıkma üniteleri:

Tüm yıkama birimleri standart olarak bu sıkma üniteleri ile donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak açık ya da tamamen kapalı olabilmektedirler

50 N/mm “Unipad” yüksek su uzaklaştırıcı sıkma üniteleri:

Emprenye öncesi ve hattın sonunda maksimum sıkma efekti için kullanılırlar.

Bükülmez “Unipad” silindir çanakları:

yüksek sıkma ünitelerinde bulunur. Basınç altında bükülmezler ve kesinlikle homojen sıkma efektini garanti ederler. Bu konstrüksiyon iki kısımdan oluşur:

1.İç göbek: konvensiyonel sistemlere benzer şekilde bükülmeye maruzdur.

2.Dış koruyucu çeper: iç göbekle sadece merkezde temas eder. Temas alanının belirlenen genişliği her iki yandaki bükülmeyi kompanse eder.

Sıkma ünitesinin yüklenmesi:

hava basıncı kesildiğinde sıkma ünitesi otomatik olarak açılır. Her iki kenarda eşit basıncı garanti etmek için tüm sıkma üniteleri bir tampon boruyu besleyen kontrol paneli ile donatılmıştır. Bu panel sırayla iki kenardaki membranlara hava basıncı sağlar.Bu kuvvet, pistonlar gibi hareketli bağlantılar kullanmaksızın direk olarak silindir çeperine transfer edildiğinden, basınç her iki kenarda eşit olur.

Kauçuk kaplamalar:

Üst silindir, sertliği 75 C shore ile 95 C shore (yüksek sıkma için) arasında değişen kauçuklarla kaplıdır. Bu kauçuk yıkama prosesinde genelde bulunan tüm kimyasallara dirençlidir.

Vakumlu emme:

Özel uygulamalar için sıkma ünitesi yerine vakumlu emme kullanılabilir.

4.BRUBO DWELL

Kumaşın daha uzun beklemesi ve toplatılması için geliştirilmiştir. Konveyör esaslı bu ünite, aşağıdaki prosesler için kullanılır.

Baskı sonrası sabunlu yıkama, kumaş toplatma işlemi, alkali işlemi, tüm bekletme prosesleri

Çalışma şekli:

Girişte kumaş çift sprey borusu arasından, su seviyesinin üstünde yer alan 1. Konveyöre serilir. Burada kumaş spreyleme ile doyma noktasına gelir. Bu konveyörün sonunda kumaş su içindeki 2. Konveyöre aktarılır. Kumaş “Brubo-Dwell i bir kılavuz sistemi, su tutucu ve 40 kN luk sıkma ünitesi üzerinden terk eder. Bu ünite farklı proseslere uyumlu olması bakımından 95 C’a kadar indirekt ısıtma ile çalışır. Ayrıca çalışmaya başlama süresini kısaltmak için direk ısıtma da dahil edilmiştir.

5. ISI < GERİ KAZANIMI

Bu ünite ile enerjinin %50’si < GERİ kazanılmaktadır. Isı transfer ile şebeke suyunun sıcaklığı 40 C’a kadar yükseltilebilmektedir. Sıcak atık suyun üniteye transferi için pompaya gerek yoktur. 50 mm seviye farkı ile banyo gravimetric olarak akar. Atık su, ünitenin sadece dış yüzeyi ile temas ettiğinden, haftada bir temizlik yeterlidir. Motorlu asansör cihazını kullanarak bu işlem birkaç dakikada tamamlanır.

6. ÇOK DÜŞÜK SARFİYATLAR

Efektif yıkama ve düşük su sarfiyatı: yukarıda bahsi geçen Brubo-Matic teknolojisi, 15 yada 25 metre kapasiteli kompartımanların talebe göre bir arada kullanılabilmeleri, gerçek kumaş üretimine bağlantılı olarak doğru miktarda taze su akışını kontrol eden oransal valflerle kombine elektronik akış sensörleri, verimli ters akış kontrolünü sağlayan benzersiz multi-valf sistemi sayesinde mümkün olan en düşük su sarfiyatı elde edilir. . Minimum buhar ihtiyacı: ünitenin kapalı dizaynı, giriş ve çıkıştaki su tutucular, kapalı ara sıkma üniteleri ve izolasyon teknikleri sayesinde minimum buhar ihtiyacı gerektirir. . Düşük enerji sarfiyatı: hafif kumaş kılavuz silindirleri, düşük sürtünmeli conta ve yataklamalar ve optimum kapasitedeki AC motorlar enerji sarfiyatını azaltır.