BRUGMAN > KASAR MAKİNASI< GERİ

Kontinü pişirme ve kasarlama, pad-roll haşıl sökme ve soğuk pad-batch kasarı için . garanti edilen üniform kimyasal aplikasyonu . her koşulda tekrarlanabilirlik, kimyasalların tam penetrasyonu . entegre temizleme sistemi . dinlendirme öncesi elde edilen doğru kumaş sıcaklığı . kırığı önlemek için kumaşı hereket ettirmeksizin pastal serme . serilen kumaşın uniform buharlanmasına bağlı olarak üniform reaksiyon . maksimum enerji tasarrufu, tansiyon kontrollü kumaş geçişi . mükemmel kumaş açma ve merkezleme olanağı

Tek Kademeli kasarlama:

Bu teknolojinin avantajları, daha kısa terbiye süreleri ve daha düşük üretim maliyetleridir. Kimyasalın büyük oranda kumaşa aktarımını ve kısa etkileşim sürelerini sağlamak için gerekli tüm teçhizat makine üzerine yüklenmiştir. Bu ihtiyaçlara cevap verecek olan Brugman çözümü: Bir kimyasal aplikasyon ünitesi, dozajlama sistemi ve buharlamadan oluşan Brubo-Sat konseptidir.

A)BRUBO-SAT KİMYASAL APLİKASYON ÜNİTESİ:

1 mt. eninde 1 metre kumaş için sadece 15 litre banyo ihtiva eden bir tekneden ve bunu takip eden bir kimyasal aplikasyon kontrol sisteminden oluşur. Kısa dalış süresi sayesinde ıslak kumaşın floteyi değiştirmesi engellenir ve hızlı reçete transferi sağlanmış olur. Kolay temizleme için tekne, sprey ünitesi içeren bir otomatik boşaltma sistemi ile donatılmıştır. Kimyasal dağıtım sistemi, kumaşın tüm eni boyunca ve her iki yüzeyinde homojen dağılımı garanti eder. Kimyasal ile emprenye edilen kumaş daha sonra pick-up kontrol sistemine girer. Karşılıklı iki elemana uygulanan baskı sayesinde sıyırma ile gerçek pick-up değeri ayarlanır. %70 giriş nemi üzerine %50 ila %80’lik pick-up ile kumaş %120-150’lik banyo ihtiva ederek çıkar. Bu da tek kademeli kasar işlemi için ideal değerdir.

B)BRUBO-SAT HASSAS DOZAJLAMA SİSTEMİ

Kimyasal aplikasyon teknesindeki düşük banyo miktarı ve merkezi kontrollü kimyasal besleme, bir dakika içersinde reçetenin değişimine neden olur. Tekne içindeki bir oransal seviye dedektörü su girişini kontrol eder. Kimyasal dozajlama ise otomatik membran pompalar ile sağlanır. Gerekli akış, stroke boyunun ve frekansının ayarı ile elde edilir. Farklı kimyasallar su ile karıştırılır ve tekne içindeki dağıtım sistemine beslenir. Kimyasallar fireyi ve aktarma zamanını minimize etmek için direk tedarikçi konteynırlarından beslenir.

D) NÖTRALİZE BÖLÜMÜ:

Stabilize bölümünü terk eden kumaş üzerinde kalan kostik miktarı 100 g/kg kumaş değerinin altındadır. Bu konsantrasyondaki kumaş stabil olmasına rağmen öncesinde iyi bir yıkama kaçınılmazdır.

3) AKSESUARLAR

A) KOSTİK KONSANTRASYON KONTROLÜ

Yaştan yaşa uygulamalar için bir seviye kontrolü, stabilize bölümünden gelen zayıf kostiği kullanan ara bekletme tankındaki banyo seviyesini muhafaza eder. İstenen konsantrasyonu tutmak için, sirküle eden kostik bir elektronik yoğunluk sensöründen geçer ve gerekli ilaveleri otomatik olarak yapar. Daha az hassas durumlar için Brugman, bir paslanmaz şamandıra ve bir yaklaşma sivici kullanan spesifik yerçekimi ölçümü esasında dayalı bir konsantrasyon kontrolü geliştirmiştir.

B) KONTİNÜ FİLTRE:

Merserize kostiği temiz tutulmalıdır ve bu sebeple sirkülasyon sistemi içersine bir kontinü otomatik filtre temizleme sistemi yerleştirilmiştir.

C) SOĞUTUCU:

Soğuk merserizasyon için kostik sıcaklığı 12 ila 15 C arasında tutulmalıdır. Bunun için temizlemesi kolay bir soğutucu ısı eşanjörü yerleştirilmiştir. 700 kg/saat kapasitelerin üzerindeki üretimler için ve su sıcaklığının max. 5 C olduğu durumlarda sulu soğutucular da kullanılabilir.

D) İNDİREKT ALTTAN ISITMA:

Sıcak merserize işlemi için, merserize bölümü indirekt buharlı ısıtma ve sıcaklık kontrolü ile donatılabilir.

E) STABİLİZE BANYOSU AKIŞ KONTROLÜ:

Kostik < GERİ kazanımı kullanıldığında ekonomik bir < GERİ kazanımı sağlamak için stabilizatörden dönen zayıf kostiğin konsantrasyonu 6 Be’nin üzerinde olmalıdır. Brugman stabilizatörün verimlilği sayesinde çıkışta kumaş üzerindeki kostik konsantrasyonu 100 gr/kg’ın altında iken 8 Be’de zayıf kostik konsantrasyonu elde edilmektedir. Kostik < GERİ kazanımı olmadığı durumda, nötralize bölümünden gelen yıkama banyosunun tamamı stabilize işlemi için kullanılır. F) EN STABİLİTESİ: Sabit kumaş enini sağlamak için, sıkma ünitelerinin diferansiyel hız ayarları sayesinde kumaşın boydan gerdirilmesi ya da serbest bırakılması ayarlanabilmektedir.