BRUGMAN > KONTİNÜ BOYA MAKİNASI< GERİ

Pad-batch ve Pad-steam terbiye ve boyama işlemi için

Garanti edilen üniform sıkma, optimum fiksasyon

Hatasız proses kontrolü, modüler yapı

Verimli yıkama, oldukça sağlam konstrüksiyon

Kolay kullanım, minimum bakım ihtiyacı

1)ÜNİFORM SOĞUK PAD-BATCH BOYAMA

Brugman boya fuları, geniş çeşitlilikteki tekneler ve sıkma üniteleri vasıtasıyla optimum emprenyeyi garantiler.

ÇEŞİTLİ APLİKASYON TEKNELERİ:

Farklı tipte boyalar için, farklı daldırma uzunluklarında tekneler önerilmektedir. Farklı tekneleri ister yatay ister dikey sıkma üniteleri ile kombine ederek gereksinim duyulan her tür boya fuları oluşturulabilir. Mümkün olan en düşük banyo miktarında uygulamalar için değiştirilebilir bir tekne de mevcuttur.

SIKMA ÜNİTESİ

Tüm boya fularları “Brugman” ın benzersiz tasarımı ‘Unipad’ sıkma silindirleri ile donatılmıştır. Bu silindirler basınç altında eğilmez ve böylelikle kesinlikle uniform sıkma efektini garanti ederler.

2)PAD-STEAM BOYAMA İLE OPTİMUM FİKSAJ

İyi bir boyama ve/veya fiske sonucuna ulaşmak için, bir buharlama ünitesinin aşağıdaki hayati ihtiyaçlara cevap vermesi gerekir:

içinde hava barındırmayan buhar . sabit sıcaklık, yoğuşma damlamalarının oluşmaması . kırıksız kumaş transportu, sıcaklık kontrollü kumaş çıkışı

A) BUHAR ŞARLARI:

Kontinü boyamada buharlama ünitesinin bütününde tamamıyla doymuş buharın homojen dağılımı hayati önem taşır.

B) DAMLAMASIZ ÇALIŞMA:

Buharlama ünitesinin tavanına ilaveten kumaş girişi de indirekt ısıtılmaktadır. Bu da içerde yoğuşmayı engeller, damla izlerinin oluşmamasını garanti eder. Buharlama ünitesi 80 mm.lik izolasyon malzemesi ile tamamen izole edilmiş ve paslanmaz plakalarla kaplanmıştır.

C) KIRIKSIZ KUMAŞ TRANSPORTU:

Tüm Brugman makinalarının genel arekteristiğidir. Büyük çaplı ve hafif kumaş kılavuz silindirleri, düşük sürtünmeli yataklamalar ve silindirler aras 1000 mm.lik maksimum açıklık, bu karekteristiği garanti altına alır.

D) KANITLANMIŞ GİRİŞ VE ÇIKIŞ SIZDIRMAZLIĞI:

Giriş contası ve çıkış su kilidi, istenen buhar şartlarını garantiler ve gereksiz buhar kaçağının önüne geçer. Buna ilaveten çıkıştaki su kilidi aynı zamanda, gerektiğinde boyaları soğutmak amacıyla da kullanılır. Bu nedenle su kilidi sıcaklık kontrollü olabilir.

1)KONTİNÜ BOYAMA TEKNOLOJİLERİ

Modüler konsepti ile Brugman çok geniş yelpazede çözümler sunar. Pad-steam boya programı; fularlar, kimyasal sıvayıcılar (booster), buharlama üniteleri, hava pasajları ve çeşitli yıkama teknelerinden oluşur. Bu modüller sayesinde her müşterinin farklı ihtiyacına cevap verilebilir.

2) HATTI TAMAMLAYAN DİĞER BİRİMLER

A) YAŞTAN YAŞA APLİKASYON

İndantren ya da reaktif boyalar, kimyasalların yaştan yaşa tatbikine gerek duyabilir. Bunun için Brugman, tek ya da çift taraflı uygulamalar için eşsiz bir sıyırma (booster) sistemi geliştirilmiştir. Pick-up kontrolü, silindirlerin hız ayarı ile sağlanır.

B) ASİT APLİKASYONU:

İndantren indigosol boyalar için Brugman asitlere karşı dirençi bir fular ve onu takip eden hava pasajı tedarik etmektedir.

C) OKSİDASYON:

Bu proses için yıkama hattının bir bölümüne ayrı olarak temiz su ve oksidan sağlanır. Peroksit tasarrufu için yıkama makinası hava pasajı ile de donatılabilir.

D) SABUNLAMA VE YIKAMA:

Kullanılan boyaların cinsine bağlı olarak, yıkama seksiyonunda durulama, oksidasyon, sabunlama ve nötralizasyon işlemleri yürütülür. Kurutma öncesi kumaş ‘Unipad’ sıkma ünitesinden geçer ve böylelikle yüksek basınçta üniform su uzaklaştırma garanti edilir. Yıkama makinasının özellikleri için lütfen kendi broşürüne bakınız.

E) KURUTMA:

Silindirlerin sayısı, kumaş cinsine ve ağırlığına, proses hızına ve istenen final nem oranını elde edecek şekilde tesbit edilir. Birinci silindirlerde oluşabilecek kirlenme teflon kaplama ile önlenir.

F) KALİTE KONTROL VE NUMUNE ALMA:

Silindirlerin sayısı, kumaş cinsine ve ağırlığına, proses hızına ve istenen final nem oranını elde edecek şekilde tesbit edilir. Birinci silindirlerde oluşabilecek kirlenme teflon kaplama ile önlenir.