BRUGMAN > KURUTMA MAKİNASI< GERİ

Silindirli kurutma işlemleri için doğru merkezlenmiş silindirlerden kaynaklanan mükemmel kumaş akışı

gelişmiş tahrik sistemlerine bağlı olarak sabit kumaş tansiyonu

Yüksek kapasiteli buhar besleme boruları, döner mafsallar ve büyük ventilli özel buhar ağzı sayesinde minimum ısınma zamanı

Robust yapı, minimum bakım ihtiyacı

A)SİLİNDİRLER:

Maksimum kurutma kapasitesi ve minimum kumaş tansiyonu için 800 mm.lik silindirler kullanır. Yüzeyler çok hassas işlenmiş ve yan alınlarda kontrol penceresi ve vakum vanaları yerleştirilmiştirIsıya dayanıklı özel yataklar kullanılmıştır.

B) SAĞLAM İSKELET:

Herbir kulenin iskeleti I-profillerden ve ara bağlantılarından oluşurEğer makine birden fazla kuleden oluşuyorsa, bunlar aynı zamanda kompansatörleri de taşıyan profil kayıtlarla birbirine bağlanmıştır.

C) BUHAR BESLEME VE KONDENS DÖNÜŞÜ:

Kulenin çalışma tarafında, üst ucunda bir T parçası bulunan dikey bir buhar dağıtım borusu bulunurBu parça buhar hattına ve emniyet vanasına bağlanırHerbir silindire buhar, uzun ömürlü paslanmaz esnek bir buhar hortumu içersinden beslenirHer bir silindir bir adet döner ‘Johnson’ rondela üzerinden beslenirBu sayede buhar hattı ve kondens dönüşünde sızdırma oluşmaması garanti edilir.

D) DÜŞÜK TANSİYONLU TAHRİK:

Herbir kule bir bağımsız motora ve ara şaftı tahrik eden bir dişli kutusuna sahiptirBu şaft tahriği her bir silindire kayış ile aktarırİki ya da daha fazla sayıda kule, pnömatik kompansatörler ile senkronize edilir.

E) KAPASİTE AYARI:

Gerçek kurutma kapasitesi makine hızına, aktif silindir sayısına ve buhar beslemesine bağlıdırAktif silindir sayısı, reçeteye göre silindirleri ikişerli gruplar halinde devre dışı bırakarak ayarlanırBuhar miktari ise ya kumaş sıcaklığının ve neminin ölçülmesiyle ya da kondens dönüş sıcaklığının ölçülmesiyle kontrol edilir.

F) SOĞUTMA SİLİNDİRLERİ:

Normalde iki adet tedarik edilirSoğutma suyu ‘Johnson’ tipi döner rondela içersinde beslenir.

G) AKSESUARLAR:

Herbir kule, egzost vantilatör, kondens kesici ve drenaj içeren ayrı başlıklar taşırBu başlığın açısı kondens damlasını önleyecek şekilde tasarlanmştırİlk silindirlere boya yapışmasını önlemek için Teflon kaplanabilir. Çift kat teflon, kumaş yüzeyinde ütülenme efektini engellerH) KURUTMA UYGULAMALARI: Bazı hassas kumaşlar için ‘Sensiflex’ tahrikler kullanılabilirBu sistemde her bir silindir yataklardaki sürtünmeyi kompanse eden sonsuz sarmal yay ile tahrik edilirKumaş çektiğinde bu yay < GERİlimleri kompanse ederBu sistemde kurutma kapasitesi %25 düşer, tuşe iyileşir, kalender efekti önlenir

H) KURUTMA UYGULAMALARI:

Bazı hassas kumaşlar için ‘Sensiflex’ tahrikler kullanılabilirBu sistemde her bir silindir yataklardaki sürtünmeyi kompanse eden sonsuz sarmal yay ile tahrik edilirKumaş çektiğinde bu yay < GERİlimleri kompanse ederBu sistemde kurutma kapasitesi %25 düşer, tuşe iyileşir, kalender efekti önlenir.

Kadife ve süet gibi havlı kumaşların tek yüzünü kurutmak için kumaşın arka yüzünü silindirlere yönelten ilave kılavuz silindirler kullanılır.

Yer problemi olduğunda silindirler yatay ya da platform üzerine yerleştirilebilir

Kurutucuyu kapatarak kapasitesi arttırılabilir ve enerji sarfiyatı düşürülebilir.

POLYESTER ÖN TERBİYE MAKİNASI

Polyester pişirme ve inceltme işlemleri için

Düşük tansiyon, kırıksız çalışma, üniform eprenye

Homojen inceltme, isteğe göre dozajlama varyasyonu

Benzersiz buharlama koşulları, yüksek üretim randumanı

Robust yapı, kolay kullanım, minimum bakım ihtiyacı

A)VERİMLİ HAŞIL SÖKME VE PİŞİRME

Polyester ön terbiyenin ilk adımı haşılın, iplik çekim yağlarının ve diğer kirlerin sökülmesidir. Bu ünite, iyi bir temizleme için gerekli süreyi ve relax durumu sağlar. Takip eden Brubo-Dwell yıkama teknelerinde tuşe iyileştirilir.

B)UNİFORM VE TEKRARLANABİLİR İNCELTME

Pişirme sonrası kumaş inceltmeye hazırdır. Aşağıda belirtilen elemanlar sayesinde bu işlem Brugman hattında en iyi biçimde gerçekleştirilir. . ‘UNIPAD’ sıkma, çift sıcaklık kombinasyonlu buharlama ünitesi, verimi yüksek yıkama üniteleri, düşük tansiyonda tahrik sistemleri Proseste en önemli hususları şunlardır:

Sabit banyo konsantrasyonu:

Emprenye işlemi esnasında doğru ve sabit banyo konsantrasyonu çok önemli olup, bunun için oransal dozaj pompa sistemi önerilmektedir.

Uniform kimyasal aplikasyonu:

Kimyasallar bağımsız olarak çift dalmalı bir tekneye devamlı beslenir. Filtre ile entegre sirkülasyon sistemi temiz banyo sağlar. UNIPAD sıkma üniteleri uniform aplikasyonu tamamlar.

İnceltme için buharlama ünitesinin özellikleri:

Hafif köpük dolu kılavuz silindirler, düşük sürtünmeli contalar, minimum tansiyon ve kırıksız çalışma için tahrikli üst silindirler, damlamayı önleme ve ısıtma kapasitesini arttırmak içi indirekt tavan, ısıtması, uniform sıcaklık ve enerji tasarrufu için izolasyon, eksotermal reaksiyonlar için gelişmiş sıcaklık kontrolleri, buhar kaybını önlemek için çıkışta su kilidi.

Yıkama bölümü:

Buharlamada reaksiyona giren ürünler tamamen yıkanmalıdır. Polyester oligomerler ve kalan kostik soda Brubo-Matic yıkama üniteleri ile atılır.

Proses şartları:

İnceltme %5 ila 25 arasında değişir. Bu miktar, kostik ilavesi ile, sıcaklıklarla ve reaksiyon süresi ile kontrol edilir. Örnek olarak: 150 g/m2 kumaş, 300 gr/I %100 kostik konsantrasyonu ile, 102-110 C sıcaklıklarda, 3-5 dakika reaksiyona tabi tutulduğunda %15-20 inceltme gerçekleşir. Daha gelişmiş yardımcı kimyasallar kullanarak bu konsantrasyon 170 gr/I. Ye kadar düşürülebilir