UGOLINI > Texair< GERİ

TEXAIR-TEXKROME

Texair: Diğer benzer boya aparatlarına nazaran avantajı glikol banyosunun ısıtılmasının elimine edilmiş olmasıdır. Patetli Hava Fanı ısıtmalı olarak geliştirilmiştir. Max. 98 C sıcaklıkta çalışan bu atmosferik daldırmalı tip laboratuar boya makinası 2 bağımsız banyoda çalışan ve kapasiteleri 200 ila 500 cc. arasında değişen max. 12 beherden oluşmaktadır.

Texkrome: suda elektrik ısıtmalı bu atmosferik boya makinası 2 bağımsız banyoda çalışan ve kapasiteleri 200 ila 500 cc. arasında değişen max. 12 beherden oluşmaktadır.